Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Vanliga frågor och svar

Ytterligare fråga?

Hittar du inte svaret på din fråga nedan? Kontakta oss gärna via epost så försöker vi att besvara den så fort som möjligt: student@economics.gu.se

Ämnen, kurser, program

Ansökan, antagning, behörighet

Examen, arbetsmarknad, karriär

Rättigheter och stöd

 

Vad är nationalekonomi?
Nationalekonomi ett samhällsvetenskapligt ämne som studerar hur ett samhälle använder sina resurser. De som läser nationalekonomi får dels studera ekonomin som helhet, men även hur olika aktörer fattar sina beslut för att uppnå bästa möjliga resultat.
Detta är nationalekonomi

Vad är skillnaden mellan nationalekonomi och företagsekonomi?
Företagsekonomi fokuserar på hur det enskilda företaget ska agera i olika situationer. Nationalekonomi letar istället efter generella samband och analyserar hur olika grupper av aktörer agerar under olika förutsättningar. Även om ämnet heter nationalekonomi handlar det inte bara om hur länder agerar utan även delar av samhället, exempelvis konsumenter och producenter.
Skillnaden mellan nationalekonomi och företagsekonomi

Vad är statistik?
Statistik är vetenskapen om insamling, analys och tolkning av empiriska data, vilket innebär att det finns en mängd tillämpningsområden. Inom samhällsvetenskapliga ämnen såsom ekonomi och olika beteendevetenskaper är statistiska metoder ovärderliga för insamling och analys av kvantitativa data. Alla beslut och all planering inom ekonomisk verksamhet förutsätter statistiskt korrekta data.
Detta är statistik

Vad är skillnaden mellan att studera fristående kurser eller att följa ett program?
Som programstudent följer du ett förutbestämt upplägg enligt en utbildningsplan och har ofta platsgaranti på de kurser som ingår i programmet. Men du kan även skapa din egen utbildning genom fristående kurser. Du planerar då dina studier själv och ansöker till kurser varje termin i konkurrens med övriga som vill läsa kursen. Även om du läser via fristående kurser måste du uppfylla de examenskrav som finns, men har då större möjlighet att välja valfria kurser än inom program.

Kan jag läsa distanskurs eller sommarkurs i nationalekonomi eller statistik?
Nej tyvärr, vi erbjuder endast kurser på dagtid och helfart i Göteborg.

Var hittar jag kurser och program i ämnena nationalekonomi och statistik?
Du hittar våra kurser och program i nationalekonomi och statistik på vår webbplats, Göteborgs universitets digitala utbildningskatalog eller via antagning.se.
Kurser och program i nationalekonomi och statistik
Göteborgs universitets utbildningskatalog
Antagning.se

Var hittar jag kursplaner, litteraturlistor och scheman?
Allt detta hittar du på respektive kurs i Göteborgs universitets lärplattform Canvas. Du kan också hitta kursplaner på Göteborgs universitets webbplats.
Canvas
Hitta kursplaner vid Göteborgs universitet

Hur och när ansöker jag till en kurs eller ett program?
Du hittar alla kurser och program i ämnena nationalekonomi och statistik på antagning.se där du också hittar sista datum för ansökan. För ansökan till höstterminen stänger ansökan normalt i mitten av april och för ansökan till vårterminen är sista ansökningsdag i mitten av oktober.
Antagning.se

Kan jag göra en sen anmälan?
Vissa kurser är öppna för sen anmälan, det vill säga du kan söka efter anmälningsperioden. Vilka kurser detta gäller ser du på respektive kurssida på antagning.se. De kurser som är öppna för sen anmälan har en välj-knapp. Tänk på att vid sen anmälan sker inte antagningen med urval av betyg utan det datum du söker kursen. Dina chanser att bli antagen är alltid större om du gör din anmälan under den ordinarie ansökningsperioden.
Antagning.se

Vilken behörighet krävs för att komma in på kurser eller program i nationalekonomi och statistik?
Detta varierar beroende på vilken kurs du söker. Du hittar all information kring behörighetskrav på antagning.se på respektive kurs sida.
Antagning.se

Vilka poäng behövs för att bli antagen på en kurs eller program i nationalekonomi/statistik?
Detta varierar från kurs till kurs. Antagningspoäng för kurser och program hittar du hos Universitets- och högskolerådet (UHR).
Universitets- och högskolerådets antagningsstatistik

Jag har fått besked att jag är reserv till en kurs - hur får jag veta om jag kommer in?

Om det blir aktuellt att kalla reservplacerade sökanden kontaktar institutionen reserver i turordning via e-post. Det är därför mycket viktigt att den e-postadress du har angett när du sökte kursen stämmer så att du säkert kan bli nådd. Vid reservantagning har du normalt sett tre dagar på dig att svara om du vill ha plats på kurs, i annat fall går förfrågan vidare till nästa reserv.

Hur blir jag registrerad på kursen/programmet?
När du blivit antagen till en kurs/ett program får du ett välkomstbrev med information till den e-postadress du angivit på antagning.se. Brevet skickas i mitten av augusti (för höstterminen) och i början av januari (för vårterminen). I det brevet finns tydliga instruktioner om hur du registrerar dig. Genom att registrera sig bekräftar man att man tar sin plats i anspråk. Om du missar att registrera dig riskerar du att förlora du din plats och vi kallar in eventuella reserver. Det är alltså mycket viktigt att du registrerar dig i tid och att den e-postadress du har angett när du sökte kursen stämmer så att du säkert kan bli nådd!

Kan jag tillgodoräkna mig kurser från annat lärosäte?
Ja, om kursen anses motsvara den som ges vid institutionen. Kontakta institutionen för blankett. Studieintyg, litteraturlista och kursplan skall bifogas. Blanketten finns också att hämta på studentexpeditionen i hus E, plan 5, Handelshögskolan.

Jag är intresserad av att studera utomlands – vem vänder jag mig till?
Handelshögskolan har omkring 150 partneruniversitet runt om i världen, och som student har du möjlighet att studera utomlands under en eller två terminer. Utlandsstudierna blir då tillgodoräknade i din svenska examen och förlänger därmed inte den totala studietiden.
Utlandsavdelningen vid Handelshögskolan

Vilka olika examina finns om jag läser nationalekonomi eller statistik?
För studenter i nationalekonomi finns tre möjliga examina, ekonomie kandidatexamen, filosofie kandidatexamen och politicies kandidatexamen. För statistik finns en filosofie kandidatexamen. Det kan även finnas olika examina och ämneskombinationer som är möjliga för dig beroende på vilka kurser eller vilket program du läst.
Frågor och svar om examina vid Göteborgs universitet

Jag är färdig med min utbildning och vill ansöka om examen – hur gör jag?
Du måste själv ansöka om examen, du begär ut din examen från Göteborgs universitets examensenhet. Det finns även möjlighet att få ett Diplom från Handelshögskolan och att delta i den årliga diplomeringsceremonin som hålls i november varje år.

Jag är intresserad av att fortsätta studera efter min kandidatexamen – vilka masterprogram kan jag välja?
Med en kandidatexamen i nationalekonomi är du behörig till ett flertal masterprogram på Handelshögskolan. Två av programmen ges med nationalekonomi/ finansiell ekonomi som huvudämne. Statistik ingår i ett flertal masterprogram, men det finns i dagsläget inget masterprogram i ämnet statistik.
Masterprogram vid Graduate School, Handelshögskolan

Hur ser arbetsmarknaden och karriärmöjligheterna ut efter examen?
Arbetsmarknaden för både nationalekonomer och statistiker anses vara god. 2015 genomförde institutionen en omfattande undersökning av arbetsmarknaden för de nationalekonomer som utbildat sig hos oss.
Arbetsmarknadsundersökning

Som student vid Handelshögskolan har du tillgång till Career Service vars syfte är att stärka studenters varaktiga anställningsbarhet. Boka gärna en tid hos Career Service för rådgivning och karriärsamtal och ta del av deras aktiviteter.
Career Service vid Handelshögskolan

Jag har en funktionsnedsättning – vilket stöd kan jag få?
Oavsett funktionsvariation ska du ges likvärdiga möjligheter att studera på universitetet. Som student finns det därför extra hjälp att få om du har en funktionsnedsättning. Det finns också anpassade högskoleprov och vid antagning kan du även få förtur av särskilda skäl. Ta tidigt kontakt med universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning, gärna samtidigt som du anmäler dig till universitetet. E-postadress: funktionsnedsattning@gu.se
Information om på Studentportalen om att studera med funktionsnedsättning

Jag har blivit kränkt/diskriminerad/trakasserad – vad ska jag göra?
Göteborgs universitet ska främja lika rättigheter och möjligheter för studenter och anställda och motverka diskriminering kopplat till kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller ålder. Känner du dig på något sätt kränkt/diskriminerad/trakasserad ska du genast ta kontakt med institutionens prefekt, studievägledare eller representant för lika villkor.
Gör så här om du blivit diskriminerad eller trakasserad

Jag tycker inte att utbildningen uppfyller mina förväntningar - vilka möjligheter finns det att påverka?
Vi arbetar ständigt med att förbättra våra kurser och vi uppskattar och uppmuntrar studenter att tycka till om utbildningen. Du har möjlighet att påverka din utbildning på flera olika sätt. Det vanligaste sättet är att delta i den kursutvärdering som vi utför i slutet av varje delkurs eller kurs.

Vill du påverka mer aktivt kan du även anmäla dig som kursombud och medverka vid kursnämndsmöten på institutionen då kursen och eventuella förbättringsåtgärder diskuteras. Kursombud utses normalt under introduktionstillfället. Vill du lämna åsikter tidigt under kursens gång kan du även boka in ett möte med studievägledare eller skicka dina åsikter via e-post till svl@economics.gu.se. Du kan då välja att vara anonym.

Jag tycker inte att universitetet lever upp till de studieregler som finns - hur kan jag skicka in ett klagomål?
Det finns två typer av studieregler vid Göteborgs universitet. Dels regler som rör examination, till exempel betyg och bedömning. Dels regler som rör dina studier, till exempel handledning och schemaläggning. Om du anser att dessa regler inte följs kan du skicka in ett klagomål till nek@handels.gu.se Det är sedan viceprefekt med ansvar för utbildning som tar beslut i ärendet. Var noga med att ange vilken regel avvikelsen gäller.
Studieregler vid Göteborgs universitet

Sidansvarig: Lars Magnusson|Sidan uppdaterades: 2020-03-05
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?